जेजुरी गडावर पारंपारिक मर्दानी खेळ, 42 किलोंची तलवार दातांनी उचलली

LATEST PHOTOS