712 : पीक सल्ला : डाळिंब लागवडीसाठी सल्ला....

04 Nov 2017 08:33 AM

घराघरात आवडीनं खाल्ल्या जाणाऱ्या फळांमध्ये डाळिंबाचा समावेश होतो. डाळिंबाचा रस बहूतांश रोगांवर गुणकारी मानला जातो. राज्यातील फलोत्पादक शेतकरीही मोठ्या प्रमाणात डाळिंबाची लागवड करतात. त्याची लागवड करतांना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी, ते पाहूया...

LATEST VIDEOS

LiveTV