712 इंदापूर : 19 गुंठ्यातील वांगी आणि काकडीतून 2 लाखांचा नफा, हुसैन पठाण यांची यशोगाथा

26 Nov 2017 10:21 AM

योग्य नियोजन असल्यास कमी जागेतही चांगलं उत्पन्न घेता येऊ शकतं. इंदापूरमधील हुसैन पठाण यांनी हेच सिद्ध केलंय. १९ गुंठे क्षेत्रात वांग्याची लागवड केली. आणि यातून तब्बल दोन लाखांचा निव्वळ नफा कमावलाय. पाहूया त्यांची यशोगाथा...

LATEST VIDEOS

LiveTV