712 : इंदापूर : 19 गुंठ्यातील वांग्यातून 2 लाखांचा नफा, हुसैन पठाण यांची यशोगाथा

18 Nov 2017 09:00 AM

योग्य नियोजन असल्यास कमी जागेतही भरघोस उत्पादन घेता येतं. आणि याचंच यशस्वी उदाहरण सिद्ध केलंय, इंदापूरच्या हुसैन पठाण यांनी. अवघ्या 19 गुंठ्यातील वांग्यातून त्यांनी लाखोंचा नफा मिळवलाय. पाहूया त्यांची यशोगाथा...

LATEST VIDEOS

LiveTV