712 : पीक सल्ला : करडई उत्पादनासाठीचा सल्ला

14 Oct 2017 08:42 AM

तेलबियांमधील प्रमुख पिकांपैकी एक म्हणजे करडई. आरोग्याच्या दृष्टीनंही करडईचं महत्त्व अधिक आहे. या करडईच्या लागवडीचा काळ सध्या सुरु आहे.

LATEST VIDEOS

LiveTV