712 : कोल्हापूर : कमी पाण्यात भरघोस उत्पादन देणाऱ्या सीताफळाची शेती

15 Dec 2017 11:45 AM

कृषी अधिकाऱ्यांनी कोरडवाहू क्षेत्रात सीताफळ लगावडीचा दिलेला सल्ला कोल्हापूरमधील शेतकऱ्याला बराच फायदेशीर ठरला आहे.

LATEST VIDEOS

LiveTV