712 पीक सल्ला: राजमा लागवडीसाठी सल्ला

17 Nov 2017 11:06 AM

राजमा म्हटलं की तोंडाला पाणी सुटल्या शिवाय राहत नाही. राजस्थानात राजमा तर आपल्याकडे या शेंगांना घेवडा म्हणून ओळखतो. अशा या घेवड्याच्या लागवडीसाठी काही गोष्टींची काळजी घेणं गरजेचं आहे. 

LATEST VIDEOS

LiveTV