ठाणे, अंबरनाथ : पोलिसांकडून दत्तक घेतलेल्या गावात स्वच्छता मोहीम

21 Dec 2017 12:12 AM

अंबरनाथमधील मौजे नारेन गावात तळोजा राज्य राखीव दलाकडून स्वच्छता मोहिम राबवण्यात आली.

LATEST VIDEOS

LiveTV