स्पेशल रिपोर्ट : भंडारा : लग्नाच्या मंडपात जेव्हा वाघोबा शिरतो

15 Dec 2017 10:21 PM

भंडाऱ्या जिल्ह्यातील एका लग्नात असा पाहुणा अवतरला होता जो बघुन वऱ्हाडींचा थरकाप उडाला होता. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरच्या मासुलखापा गावातल्या लग्नाच्या मंडपातच वाघ शिरला

LiveTV