गुंडांच्या त्रासाला कंटाळून 67 वर्षीय वृद्ध थेट विजेच्या टॉवरवरच चढून बसले!

23 Nov 2017 11:15 PM

स्थानिक गुंडांकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून एक इसम थेट हायटेन्शन विजेच्या टॉवरवर चढल्याची घटना मुंबईतल्या चेंबूरमध्ये घडली आहे.

LiveTV