आजपासून रेल्वेचं नवं वेळापत्रक लागू, एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकातील बदल

01 Nov 2017 01:12 PM

आजपासून भारतीय रेल्वेचे नवीन वेळापत्रक लागू होणार आहे. त्यानुसार 500 गाड्याच्या वेळांमध्ये बदल केले गेलेत. त्याचप्रमाणे सहा नवीन गाड्या सुरू होतील, ज्यामध्ये तेजस, हमसफर आणि अंत्योदय सारख्या गाड्याचा समावेश आहे. मुंबईच्या मध्य रेल्वेच्या गाड्यांच्या वेळापत्रकातसुद्धा बदल करण्यात आलेत. मध्यरेल्वेवर आजपासून 18 अधिक लोकल फेऱ्या वाढवण्यात आल्यात.

LATEST VIDEOS

LiveTV