कुत्र्याचं लिंग आणि पंजे कापण्याचा अमानवी प्रकार

23 Nov 2017 11:12 PM

भटक्या कुत्र्यांचं लिंग आणि पंजे कापून टाकण्याचा अमानवी प्रकार मीरा-भाईंदरमध्ये घडल्याचं समोर आलं आहे.

LiveTV