स्पेशल रिपोर्ट : मुंबई : धारावीला मागे सारत अंधेरी आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी

16 Dec 2017 11:27 PM

मुंबई शहर अनेक गोष्टींसाठी ओळखलं जातं. स्वप्नांना आकार देणारी ही नगरी आहेच. मात्र, या शहराची ओळख आता झोपडपट्टीचं शहर म्हणून होत आहे.

LATEST VIDEOS

LiveTV