मुंबई : मंत्रालयातील मंत्र्यांना शेतकऱ्यांची काळजी आहे की नाही?

10 Nov 2017 10:57 PM

आपली व्यवस्था किती मुर्दाड बनली आहे याचं उदाहरण आज अख्ख्या महाराष्ट्रानं ‘याची देही याची डोळा’ पाहिलं. ज्या मंत्रालयामध्ये मंत्र्यांचा नेहमी राबता असतो, त्याच मंत्रालयाच्या सज्जावर उभं राहून एक तरुण शेतकरी मंत्र्यांना भेटण्याची याचना करतो आणि त्याच मंत्रालयातून मंत्र्यांना येण्यासाठी तब्बल पाऊण तास लागतो.

LATEST VIDEOS

LiveTV