पालघर: मजुर तुटवड्यावर हायटेक उपाय, भातकापणी यंत्राने तासभरात काम पूर्ण

30 Oct 2017 09:36 AM

खरंतर यंदा शेती चांगली झाली मात्र शेतीच्या काढणीसाठी मजूर मिळत नाहीयत..
आणि मजूरांच्या याच समस्येवर पालघरच्या महिलांनी हायटेक उपाय शोधलाय...

LATEST VIDEOS

LiveTV