सोलापूर, पंढरपूर : गायीच्या डोहाळे जेवणाचा जंगी कार्यक्रम

12 Dec 2017 04:36 PM

पंढरपुरातील आढीव गावात एका शेतकऱ्यांनं गायीच्या उपकाराची परतफेड करण्यासाठी तिच्या डोहाळ जेवणाचं आय़ोजन केलं आहे.

LATEST VIDEOS

LiveTV