स्पेशल रिपोर्ट : यवतमाळ : वाघापासून बचावासाठी टाकाऊ वस्तूंपासून चिलखत, गुराख्याची भन्नाट आयडिया

16 Dec 2017 11:50 PM

मानवानं अगदी अश्मयुगीन काळापासून अन्न,वस्त्र,निवाऱ्यासोबतच स्वतच्या संरक्षणासाठी अनेका उपाययोजना शोधून काढल्या. यवतमाळच्या एका ग्लॅडिएटरनंही स्वतच्या रक्षणासाठी एक आगळीवेगळी युक्ती लढवली. पाहूयात माझाचा स्पशेल रिपोर्ट

LATEST VIDEOS

LiveTV