योग माझा : पायांचे स्नायू बळकट होण्यासाठी वृक्षासन

09 Nov 2017 09:00 AM

आज योग माझामध्ये आपण वृक्षासन पाहणार आहोत. या आसनामुळे पायांच्या स्नायूंना बळकटी तर मिळतेच पण त्याचबरोबर खांद्याचे स्नायू मोकळे होण्यासही मदत होते. हे आसन कसं करायचं किती वेळ टिकवायचं हे पाहूयात.

LATEST VIDEOS

LiveTV