योग माझा : पाठीच्या कण्यासाठी फायदेशीर भद्रासन

17 Dec 2017 09:21 AM

योग माझामध्ये आज आपण भद्रासन पाहाणर आहोत. भद्रासनामुळे वातविकार नाहीसे होण्यास मदत होते त्यासोबत पाठीच्या कण्याल्या व्यायामही मिळतो.

LATEST VIDEOS

LiveTV