योग माझा : पोटाच्या विकारांवर लाभदायक उड्डीयान बंध

15 Dec 2017 08:42 AM

आज योग माझामध्ये पोटाच्या विकारांवर लाभदायक अशी योग क्रिया पाहणार आहोत. पाहूयात उड्डीयान बंध क्रिया..

LATEST VIDEOS

LiveTV